Dzienne Domy Pomocy Społecznej

Stowarzyszenie OPOKA od wielu lat prowadzi w Katowicach Dzienne Domy Pomocy Społecznej:

 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 – Katowice ul. Głogowska 23
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 – Katowice ul. Tysiąclecia 45
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5 – Katowice ul. Świdnicka 35 a
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6 – Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 7 – Katowice ul. Gliwicka 74a

W zajęciach DDPS biorą udział osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez MOPS w Katowicach, osoby które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

W godzinach od 8.00 do 13.00 każdy DDPS oferuje:

 • miejsce do spędzania czasu od poniedziałku do piątku w dni powszednie 5 godz. dziennie,
 • wyżywienie w postaci śniadania i obiadu od poniedziałku do piątku oraz suchego prowiantu na sobotę,
 • możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych i środków służących do utrzymania higieny osobistej oraz możliwość korzystania z pralki i środków piorących,
 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 • możliwość podnoszenia sprawności i aktywizowania pensjonariuszy m.in. poprzez udział w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych, relaksacyjnych,
 • zaspokojenie potrzeb zdrowotnych poprzez udział w zajęciach ruchowych, prozdrowotnych, spotkaniach z ekspertami z różnych dziedzin z zakresu zdrowia,
 • wsparcie psychologiczne w formie indywidualnych i grupowych spotkań z pensjonariuszami,
 • działania wspomagające polegające na umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich m.in. poprzez organizację świąt, uroczystości okolicznościowych, wspólny udział w imprezach kulturalnych, turystycznych, dostęp do prasy, biblioteczki, radia, TV itp.

Popołudniowe kluby społecznościowe działają na terenie DDPS od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-16.00. W zajęciach popołudniowego klubu mogą wziąć udział osoby po 60 roku życia, zamieszkałe w Katowicach – decyzja MOPS nie jest w tym przypadku wymagana. Oferta popołudniowych klubów społecznościowych obejmuje m.in.:

 • organizację zajęć dla seniorów o charakterze kulturalnym, towarzyskim, rekreacyjnym,
 • organizację spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin,
 • organizację spotkań grup hobbystycznych,
 • prowadzenie aktywizacji społecznej, w tym zachęcanie do podejmowania wolontariatu międzypokoleniowego,
 • organizację zajęć w zakresie aktywności ruchowej,
 • informowanie o działaniach i atrakcjach dla seniorów organizowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje itp.
 • zapewnienie możliwości uczestnictwa w spotkaniach i wyjazdach integracyjnych i edukacyjnych.
  Uczestnicy spotkań klubów mogą liczyć na słodki poczęstunek.

Dodatkowo w ramach realizacji zadania prowadzone są specjalistyczne działania w Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Głogowskiej 23 dla osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym.
Działania te obejmują:

 • usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze dostosowane do aktualnego stanu osoby, w tym pomoc w zakresie higieny osobistej,
 • pomoc w przyjmowaniu leków, oraz pomiar podstawowych parametrów życiowych,
 • pomoc w przemieszczaniu się i spożywaniu posiłków,
 • podtrzymywanie sprawności i aktywności psychofizycznej polegające na : treningu pamięci, terapii ukierunkowanej,
 • terapii zajęciowej, muzykoterapii, stymulacji poznawczej, terapii usprawniającej ruch oraz fizjoterapii,
 • konsultacje psychologiczne,
 • opracowywanie dla rehabilitanta i pielęgniarki indywidualnych zaleceń i wskazówek dotyczących możliwości uczestnictwa w zajęciach podopiecznych ze zdiagnozowanym zespołem otępiennym.

Funkcjonowanie Dziennych Domów Pomocy Społecznej finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Katowice przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Bliższe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów poszczególnych Dziennych Domów Pomocy Społecznej.