Stowarzyszenie

Stowarzyszenie nasze powstało w 1999 roku jako organizacja pozarządowa. Do 2002 roku nasze działania były skierowane na doraźną pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym. Ograniczone środki finansowe w postaci składek członkowskich i drobnych darowizn , nie pozwalały na rozwinięcie szerszej działalności. Dopiero w roku 2002, kiedy Stowarzyszenie wygrało przetarg nieograniczony na prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Katowicach, Organizacja nasza mogła zacząć działać na szerszą skalę i „rozwinąć skrzydła”.

Dzienne Domy Pomocy Społecznej zapewniają swoim pensjonariuszom zaspokojenie potrzeb bytowych, podstawowe świadczenia opiekuńcze, terapię zajęciową, pomoc psychologiczną, inne usługi dostosowane do zgłaszanych potrzeb, odpowiadające możliwościom organizacyjnym i finansowym Stowarzyszenia ?OPOKA? oraz działania wspomagające polegające na umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich itp.

Zapewniamy pensjonariuszom codzienne posiłki w postaci śniadań i obiadów. Każdego dnia opiekujemy się rzeszą ok. 500 seniorów w naszym mieście. 

Współdziałamy ściśle z Wydziałem Polityki Społecznej Miasta Katowice, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej, jesteśmy aktywnym członkiem Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych ?KAFOS? w Katowicach. Nasze wypracowane środki finansowe i darowizny przeznaczamy na cele statutowe. 

Aktywnie bierzemy udział w różnego rodzaju działaniach, wnioskując o granty, dofinansowania i projekty obywatelskie. Szczegółowe informacje w sprawozdaniach finansowych i merytorycznych.

Zatrudniamy kadrę profesjonalistów, psychologów, terapeutów zajęciowych, animatorów, pracowników prowadzących zajęcia integracyjno-rozwojowe, ale także ludzi bez których nie sposób zrealizować podstawowych zadań ? cały personel pomocniczy.

Dziś całe społeczeństwo odczuwa braki , wręcz zaniedbania społeczne w różnych warstwach życia. Niestety ludzie starsi stoją na czele tej grupy, powiększającej się z dnia na dzień. Prognozy są niestety pesymistyczne. Społeczeństwo nasze tak, jak w całej Europie starzeje się w bardzo szybkim tempie.

Pamiętajmy, że wszyscy będziemy kiedyś starzy. Choć wydaje się to w sile wieku tak odległe, że prawie nierealne. Ale starość i niepełnosprawność często przychodzą niepostrzeżenie.

Pomóżmy starszym i niepełnosprawnym ? prosimy Was o to z całego serca.