Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia ?OPOKA?
– organizacja pozarządowa od 1999 roku

Siedziba : Katowice 40-129 ul. Misjonarzy Oblatów 24

 

tel. 32 203-78-32

Stowarzyszenie nasze powstało w 1999 roku jako organizacja pozarządowa. Do 2002 roku nasze działania były skierowane na doraźną pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym. Ograniczone środki finansowe w postaci składek członkowskich i drobnych darowizn , nie pozwalały na rozwinięcie szerszej działalności. Dopiero w roku 2002, kiedy Stowarzyszenie wygrało przetarg nieograniczony na prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Katowicach, Organizacja nasza mogła zacząć działać na szerszą skalę i ?rozwinąć skrzydła?.

Dzienne Domy Pomocy Społecznej zapewniają swoim pensjonariuszom zaspokojenie potrzeb bytowych, podstawowe świadczenia opiekuńcze, terapię zajęciową, pomoc psychologiczną, inne usługi dostosowane do zgłaszanych potrzeb, odpowiadające możliwościom organizacyjnym i finansowym Stowarzyszenia ?OPOKA? oraz działania wspomagające polegające na umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich itp.

Zapewniamy pensjonariuszom codzienne posiłki w postaci śniadań i obiadów. Każdego dnia opiekujemy się rzeszą ok. 500 seniorów w naszym mieście. 

Współdziałamy ściśle z Wydziałem Polityki Społecznej Miasta Katowice, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej, jesteśmy aktywnym członkiem Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych ?KAFOS? w Katowicach. Nasze wypracowane środki finansowe i darowizny przeznaczamy na cele statutowe. 

Aktywnie bierzemy udział w różnego rodzaju działaniach, wnioskując o granty, dofinansowania i projekty obywatelskie. Szczegółowe informacje w sprawozdaniach finansowych i merytorycznych.

Zatrudniamy kadrę profesjonalistów, psychologów, terapeutów zajęciowych, animatorów, pracowników prowadzących zajęcia integracyjno-rozwojowe, ale także ludzi bez których nie sposób zrealizować podstawowych zadań ? cały personel pomocniczy.

Dziś całe społeczeństwo odczuwa braki , wręcz zaniedbania społeczne w różnych warstwach życia. Niestety ludzie starsi stoją na czele tej grupy, powiększającej się z dnia na dzień. Prognozy są niestety pesymistyczne. Społeczeństwo nasze tak, jak w całej Europie starzeje się w bardzo szybkim tempie.

Pamiętajmy, że wszyscy będziemy kiedyś starzy. Choć wydaje się to w sile wieku tak odległe, że prawie nierealne. Ale starość i niepełnosprawność często przychodzą niepostrzeżenie.

Pomóżmy starszym i niepełnosprawnym ? prosimy Was o to z całego serca.

Statut

Statut Katowickiego stowarzyszenia na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i oczekujących wsparcia ?OPOKA”

Statut_Stowarzyszenia_OPOKA.pdfPobierz dokument

Nowe Projekty

Od stycznia 2021 roku realizujemy nowe projekty pod nazwą :
?Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz
popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku
senioralnym.

Dodatkowo kontynuujemy prowadzenie działań na rzecz osób z
problemami pamięci oraz problemem otępiennym przez 8 godzin w
Ośrodku wsparcia przy ul. Głogowskiej 23.
W chwili obecnej z uwagi na stan epidemiczny i zagrożenie wirusem
covid 19 prowadzimy działania zdalne online i konsultacje
telefoniczne.

Zadanie polega na prowadzeniu Dziennych Domów Pomocy
Społecznej ( zadania wykonywane wcześniej od wielu lat), oraz co jest
nowością – popołudniowych klubów społecznościowych dla
mieszkańców Katowic ? osób w wieku senioralnym. W zajęciach
popołudniowego klubu mogą wziąć udział osoby bez względu na
sytuację zdrowotną i bytową, zamieszkujące daną dzielnicę , lub
dzielnice ościenne a także stali pensjonariusze DDPS.
Działania wspomagające w Ośrodkach Wsparcia polegają głównie na
umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych,
towarzyskich m. in. poprzez organizację świąt, uroczystości
okolicznościowych, wspólny udział w imprezach kulturalnych i
turystycznych. Prowadzimy również usługi w postaci porad
psychologicznych, zajęcia wspólne, grupy wsparcia itp.
Pensjonariusze mają zapewnione dwa posiłki dziennie ? śniadanie i
obiad.
Oferta popołudniowych klubów społecznościowych działających w
godz. 13.00 ? 16.00. od poniedziałku do piątku polega na :

– organizacji zajęć dla seniorów o charakterze kulturanym,
towarzyskim, rekreacyjnym
– organizacji spotkań ze specjalistami różnych dziedzin w celu
podniesienia wiedzy i edukacji seniorów
-prowadzeniu i spotkania grup hobbystycznych
– prowadzeniu aktywizacji społecznej, w tym zachęcanie do
podejmowania wolontariatu międzypokoleniowego
– organizacji zajęć w zakresie aktywności ruchowej
– informowaniu o działaniach i atrakcjach dla seniorów
organizowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje itp.
– zapewnieniu możliwości uczestnictwa w spotkaniach i wyjazdach
integracyjnych i edukacyjnych
Uczestnicy spotkań mogą liczyć na słodki poczęstunek

Dodatkowym elementem naszej oferty , jest prowadzenie działań w
Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Głogowskiej 23,
przez 8 godzin dziennie na rzecz około 20 osób z problemami pamięci
oraz problemem otępiennym.
Działania obejmują :
– usługi pielęgnacyjno ? opiekuńcze dostosowane do aktualnego
stanu osoby, w tym pomoc w zakresie higieny osobistej
– pomoc w przyjmowaniu leków, oraz pomiar podstawowych
parametrów życiowych
– pomoc w przemieszczaniu się i spożywaniu posiłków
– podtrzymywanie sprawności i aktywności psychofizycznej
polegające na : treningu pamięci, terapii ukierunkowanej, terapii
zajęciowej, muzykoterapii, stymulacji poznawczej, terapii usprawniającej ruch
oraz fizjoterapii.
– konsultacje psychologiczne
– opracowywanie dla rehabilitanta i pielęgniarki indywidualnych
zaleceń i wskazówek dotyczących udziału i możliwości uczestnictwa w
zajęciach podopiecznych ze zdiagnozowanym zespołem otępiennym.

Projekty będą realizowane do 31.12.2021 z możliwością kontynuacji
w latach następnych i finansowane ze środków budżetowych
Miasta Katowice przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej.

Bliższe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów
poszczególnych Dziennych Domów Pomocy Społecznej.

Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie merytoryczne

Darowizny

Konto bankowe:

97 1050 1214 1000 0022 2168 3549

Darowizny 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

2012 –   8868,61 zł.

2013 – 10453,06 zł.

2014 – 12796,46 zł.

2015 –   5860,60 zł.

2016 –  8652,59 zł.

2017 – 9407,30 zł.

2018 – 6302,60 zł.

2019 – 7406,50 zł.

2020 – 6970,50 zł.

Inne darowizny finansowe od osób fizycznych i prawnych :

2015 – 29239,07 zł.

2016 – 30669,65 zł.

2017 –  27896,49 zł.

2018 –  21770,73 zł.

2019 – 21300,02 zł.

2020 – 19292,67 zł.

Zarząd

Jerzy Sitko
Wiceprezes
Katarzyna Loska-Szafrańska
Prezes
Kazimierz Witański
Skarbnik
Zofia Kastelik-Krzyżowska
Wiceprezes

Oddziały – Dzienne Domy Pomocy Społecznej

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6
Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24 
tel. 32 203 78 32
mail : opoka6@poczta.fm

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5
Katowice ul. Świdnicka 35 a
tel. 32 202 13 15
mail : opoka.ddps5@gmail.com

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 7
Katowice ul. Gliwicka 74a
tel. 32 250 15 34
mail : ddps7a@wp.pl

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3
Katowice ul. Tysiąclecia 45
tel. 32 254 06 93
mail : ddps33@wp.pl

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2
Katowice ul. Głogowska 23
tel. 32 202 87 27
mail : ddps2@wp.pl