Aktywni+

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA serdecznie zaprasza seniorki i seniorów do udziału w nowym projekcie „Senior e-mentor w Katowicach”. Udział w projekcie jest bezpłatny dla seniorów, dzięki dofinansowaniu  projektu ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Do udziału w projekcie zachęcamy wszystkie osoby zamieszkałe w Katowicach, które ukończyły 60 rok życia, a w szczególności osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji cyfrowych, jednocześnie gotowe do aktywnego zaangażowania w działania społeczne, wolontarystyczne, do realizacji własnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

W ramach projektu dla 60 seniorek i seniorów zorganizowane zostaną m.in.:

  • wyjazdowe warsztaty z zakresu kompetencji interpersonalnych, które pozwolą uczestnikom nabyć umiejętności skutecznej komunikacji z drugim człowiekiem, komunikacji w grupie, budowania własnej wartości i samooceny, planowania rozwoju. Warsztaty będą okazją do nawiązania nowych kontaktów i integracji środowiska senioralnego.
  • warsztaty „Efektywny e -mentor wolontariusz”- ukierunkowane na wzmocnienie umiejętności i wiedzy z zakresu edukacji dorosłych. Warsztaty będą wzmacniać kreatywność i umiejętność przekładania pomysłów na konkretne rezultaty z zastosowaniem metody projektowej. Będą także poruszały kwestie wolontariatu senioralnego.
  • warsztaty przygotowujące inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej – celem warsztatów jest wypracowanie pomysłów oraz organizacja inicjatyw skierowanych do lokalnej społeczności seniorów. Podczas warsztatów będziemy zachęcać seniorów do poszukiwania kreatywnych rozwiązań, do planowania interesujących wydarzeń oraz efektywnego zaangażowania w ich realizację.
  • warsztaty „Kreatywna praca ze smartfonem” – warsztaty, dzięki którym seniorzy nauczą się, jak wykorzystywać telefon do komunikacji, jak korzystać z mediów społecznościowych, jak nagrać film i robić zdjęcia. Zajęcia pozwolą na nabycie praktycznych umiejętności związanych z obsługą telefonu oraz wykorzystania jego funkcji i dostępnych aplikacji.
  • warsztaty „Bezpieczeństwo w sieci i e-obywatel” – celem warsztatów jest pokazanie seniorom, jak Internet ułatwia codzienne  życie: dale możliwość robienia zakupów, zamówienia recepty, opłacenia rachunków i wiele innych możliwości. Jednocześnie warsztaty mają dostarczyć seniorom wiedzy, w jaki sposób poruszać się w Internecie w sposób bezpieczny i nie stać się ofiarą oszustów.

Do udziału w projekcie zaprosimy 60 seniorek i seniorów, którzy po odbytych warsztatach szkoleniowych staną się liderami w społeczności lokalnej, zarówno w zakresie umiejętności cyfrowych, jak i aktywizacji społecznej mieszkańców.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o pobranie i wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą informacyjną i oświadczeniem. Podpisane dokumenty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia OPOKA w Katowicach ul. Misjonarzy Oblatów 24.

formularz zgłoszeniowy

klauzula informacyjna

oświadczenie uczestnika