Projekty

Od stycznia 2021 roku realizujemy nowe projekty pod nazwą: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym.”

Dodatkowo kontynuujemy prowadzenie działań na rzecz osób z problemami pamięci oraz  problemem otępiennym przez 8 godzin w Ośrodku wsparcia przy ul. Głogowskiej 23. W chwili obecnej z uwagi na stan epidemiczny i zagrożenie wirusem covid 19 prowadzimy działania zdalne online i konsultacje telefoniczne.

Zadanie polega na prowadzeniu Dziennych Domów Pomocy Społecznej ( zadania wykonywane wcześniej od wielu lat), oraz co jest nowością – popołudniowych klubów społecznościowych dla mieszkańców Katowic, osób w wieku senioralnym. W zajęciach popołudniowego klubu mogą wziąć udział osoby bez względu na sytuację zdrowotną i bytową, zamieszkujące daną dzielnicę , lub dzielnice ościenne a także stali pensjonariusze DDPS. Działania wspomagające w Ośrodkach Wsparcia polegają głównie na umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich m. in. poprzez organizację świąt, uroczystości okolicznościowych, wspólny udział w imprezach kulturalnych i turystycznych. Prowadzimy również usługi w postaci porad psychologicznych, zajęcia wspólne, grupy wsparcia itp.

Pensjonariusze mają zapewnione dwa posiłki dziennie, śiadanie i obiad. Oferta popołudniowych klubów społecznościowych działających w godz. 13.00 – 16.00. od poniedziałku do piątku polega na:

 • organizacji zajęć dla seniorów o charakterze kulturanym, towarzyskim, rekreacyjnym
 • organizacji spotkań ze specjalistami różnych dziedzin w celu podniesienia wiedzy i edukacji seniorów
 • prowadzeniu i spotkania grup hobbystycznych
 • prowadzeniu aktywizacji społecznej, w tym zachęcanie do podejmowania wolontariatu międzypokoleniowego
 • organizacji zajęć w zakresie aktywności ruchowej
 • informowaniu o działaniach i atrakcjach dla seniorów organizowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje itp.
 • zapewnieniu możliwości uczestnictwa w spotkaniach i wyjazdach integracyjnych i edukacyjnych

Uczestnicy spotkań mogą liczyć na słodki poczęstunek

Dodatkowym elementem naszej oferty , jest prowadzenie działań w Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Głogowskiej 23, przez 8 godzin dziennie na rzecz około 20 osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym.

Działania obejmują :

 • usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze dostosowane do aktualnego stanu osoby, w tym pomoc w zakresie higieny osobistej
 • pomoc w przyjmowaniu leków, oraz pomiar podstawowych parametrów życiowych
 • pomoc w przemieszczaniu się i spożywaniu posiłków
 • podtrzymywanie sprawności i aktywności psychofizycznej polegające na : treningu pamięci, terapii ukierunkowanej, terapii zajęciowej, muzykoterapii, stymulacji poznawczej, terapii usprawniającej ruch oraz fizjoterapii.
 • konsultacje psychologiczne
 • opracowywanie dla rehabilitanta i pielęgniarki indywidualnych zaleceń i wskazówek dotyczących udziału i możliwości uczestnictwa w zajęciach podopiecznych ze zdiagnozowanym zespołem otępiennym.

Projekty będą realizowane do 31.12.2021 z możliwością kontynuacji w latach następnych i finansowane ze środków budżetowych Miasta Katowice przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Bliższe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów poszczególnych Dziennych Domów Pomocy Społecznej.

Stopka - UE i logotypy partnerów