Darowizny

Konto bankowe:

97 1050 1214 1000 0022 2168 3549

Darowizny 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

2012 –   8868,61 zł.

2013 – 10453,06 zł.

2014 – 12796,46 zł.

2015 –   5860,60 zł.

2016 –  8652,59 zł.

2017 – 9407,30 zł.

2018 – 6302,60 zł.

2019 – 7406,50 zł.

Inne darowizny finansowe od osób fizycznych i prawnych :

2015 – 29239,07 zł.

2016 – 30669,65 zł.

2017 –  27896,49 zł.

2018 –  21770,73 zł.

2019 – 21300,02 zł.