Nowe Projekty

Od stycznia 2021 roku realizujemy nowe projekty pod nazwą :
„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz
popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku
senioralnym.

Dodatkowo kontynuujemy prowadzenie działań na rzecz osób z
problemami pamięci oraz problemem otępiennym przez 8 godzin w
Ośrodku wsparcia przy ul. Głogowskiej 23.
W chwili obecnej z uwagi na stan epidemiczny i zagrożenie wirusem
covid 19 prowadzimy działania zdalne online i konsultacje
telefoniczne.

Zadanie polega na prowadzeniu Dziennych Domów Pomocy
Społecznej ( zadania wykonywane wcześniej od wielu lat), oraz co jest
nowością – popołudniowych klubów społecznościowych dla
mieszkańców Katowic – osób w wieku senioralnym. W zajęciach
popołudniowego klubu mogą wziąć udział osoby bez względu na
sytuację zdrowotną i bytową, zamieszkujące daną dzielnicę , lub
dzielnice ościenne a także stali pensjonariusze DDPS.
Działania wspomagające w Ośrodkach Wsparcia polegają głównie na
umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych,
towarzyskich m. in. poprzez organizację świąt, uroczystości
okolicznościowych, wspólny udział w imprezach kulturalnych i
turystycznych. Prowadzimy również usługi w postaci porad
psychologicznych, zajęcia wspólne, grupy wsparcia itp.
Pensjonariusze mają zapewnione dwa posiłki dziennie – śniadanie i
obiad.
Oferta popołudniowych klubów społecznościowych działających w
godz. 13.00 – 16.00. od poniedziałku do piątku polega na :

– organizacji zajęć dla seniorów o charakterze kulturanym,
towarzyskim, rekreacyjnym
– organizacji spotkań ze specjalistami różnych dziedzin w celu
podniesienia wiedzy i edukacji seniorów
-prowadzeniu i spotkania grup hobbystycznych
– prowadzeniu aktywizacji społecznej, w tym zachęcanie do
podejmowania wolontariatu międzypokoleniowego
– organizacji zajęć w zakresie aktywności ruchowej
– informowaniu o działaniach i atrakcjach dla seniorów
organizowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje itp.
– zapewnieniu możliwości uczestnictwa w spotkaniach i wyjazdach
integracyjnych i edukacyjnych
Uczestnicy spotkań mogą liczyć na słodki poczęstunek

Dodatkowym elementem naszej oferty , jest prowadzenie działań w
Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Głogowskiej 23,
przez 8 godzin dziennie na rzecz około 20 osób z problemami pamięci
oraz problemem otępiennym.
Działania obejmują :
– usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze dostosowane do aktualnego
stanu osoby, w tym pomoc w zakresie higieny osobistej
– pomoc w przyjmowaniu leków, oraz pomiar podstawowych
parametrów życiowych
– pomoc w przemieszczaniu się i spożywaniu posiłków
– podtrzymywanie sprawności i aktywności psychofizycznej
polegające na : treningu pamięci, terapii ukierunkowanej, terapii
zajęciowej, muzykoterapii, stymulacji poznawczej, terapii usprawniającej ruch
oraz fizjoterapii.
– konsultacje psychologiczne
– opracowywanie dla rehabilitanta i pielęgniarki indywidualnych
zaleceń i wskazówek dotyczących udziału i możliwości uczestnictwa w
zajęciach podopiecznych ze zdiagnozowanym zespołem otępiennym.

Projekty będą realizowane do 31.12.2021 z możliwością kontynuacji
w latach następnych i finansowane ze środków budżetowych
Miasta Katowice przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej.

Bliższe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów
poszczególnych Dziennych Domów Pomocy Społecznej.